Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka tukee taiteen toimialan ammattilaisten kansainvälistä toimintaa.

Frame-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on suomalaisen nykytaiteen aseman vahvistaminen, kansainvälisen toiminnan tukeminen ja yhteistyön edistäminen suomalaisten ja kansainvälisten ammattilaisten ja instituutioiden välillä.

Frame-säätiö perustettiin vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Säätiö saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta toimintaan. Rahoituspohjaa vahvistetaan yhteistyökumppanuksien avulla sekä hankkimalla ulkopuolista rahoitusta.

Frame-säätiön toimintaa voidaan tarkastella kolmella eri osa-alueella. Kansainvälinen toiminta vie noin 60% toiminnan resursseista. Toimialan kehittäminen sekä viestintä ja vaikuttaminen loput 40%. Säätiön strategiassa tärkeimmiksi arvoiksi nostetaan avoimuuden, näkemyksellisyyden ja vuorovaikutuksen. Framen toiminta on läpinäkyvää ja avointa jossa myös omaa toimintaa ja sen rakenteita arvioidaan samalla periaatteella kuin ulkopuolista toimintaa. Näkemyksellisyys korostuu toiminnan pitkäjänteisyydessä. Vuorovaikutus halutaan säilyttää jatkuvan aktiivisena ja uteliaana, jolloin saavutetaan hyvä yhteistyö alan toimijoiden kanssa.

Kansainvälinen toimiala elää globalisaation haasteissa. Nykytaiteen ilmaisumuodot ja ympäristö kehittyvät ja muuttuvat. Digitalisaatio on myös tullut osaksi taidekenttää. Frame luo kansainvälisiä verkostoja, lisää liikkuvuutta ja vientiä sekä edistää taiteilijoiden näkyvyyttä maailmalla. Konkreettisia toimenpiteitä ovat jaettavat apurahat nykytaiteelle, osallistuminen näyttelyihin ja hankkeisiin ulkomailla, vierailut ja kansainvälinen viestintä. Suomessa asiantuntijavieraiden kanssa järjestetään myös yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia.

Nykytaiteen toimialaa kehitetään järjestämällä koulutusta, mentorointia ja lisätään yhteistyötä toimijoiden välillä. Viestinnässä ja vaikuttamisessa Frame pyrkii innostavaan ja asiantuntevaan tiedottamiseen. Viestinnän kautta lisätään kuvataiteen näkyvyyttä ja vahvistetaan sen asemaa. Frame viestii sekä omasta toiminnasta, että muista suomalaisen nykytaiteen ajankohtaisista asioista.

Kuvataiteen toimialasta kerätään, tuotetaan ja jaetaan tilasto- ja tutkimustietoa. Toimialaa vahvistetaan tekemällä edunvalvontaa ja kehittämällä yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Frame jakaa apurahoja seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. Apuraha myönnetään kansainväliseen näyttelytoimintaan, asiantuntijavierailuihin ja painotuotteiden valmistamiseen.

Venetsian taidebiennaali on maailman arvostetuin nykytaiteen kansainvälinen suurkatselmus, joka järjestetään kahden vuoden välein. Framen suurin kansainvälinen hanke on tilata ja tuottaa näyttely Venetsian taidebiennaliin Suomen paviljonkiin sekä osallistua Suomen osalta Pohjoismaisen paviljongin näyttelyn tuotantoon.

Framen strategisia yhteistyökumppaneita Suomessa ovat tahot, jotka toimivat kansainvälisen nykytaiteen kentällä.