Frame Contemporary Art on suomalaisia taiteilijoita ja taidetta tukeva säätiö. Säätiön toiminnan tarkoituksena on tehdä suomalaista nykytaidetta tunnetuksi kansainvälisellä tasolla. Säätiön toiminta on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa. Aiemmin Visuaalisen taiteen keskus Framena tunnettu säätiö jatkaa vuosina 1992-2011 toimineen Näyttelyvaihtokeskus Framen manttelinperijänä. Suomalaisen kulttuurin tiennäyttäjän tehtävänä on suomalaisen taiteen aseman vahvistaminen, kansainvälisen yhteistyön edistäminen, sekä vuorovaikutuksen lisääminen niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin alan ammattilaisten ja vaikuttajien välillä.

Vuonna 2012 rekisteröity säätiö jakaa apurahoja taiteilijoille ja taidealan ammattilaisille erilaisiin nykytaideprojekteihin ja hankkeisiin. Tällaisiin hankkeisiin voivat kuulua esimerkiksi kansainvälisen näyttelytoiminnan järjestäminen, asiantuntijavierailut sekä painotuotteiden valmistaminen. Apurahoja myöntää apurahakomitea, jolle taiteilija tai taidealan ammattilainen tekee hakemuksen. Hankkeiden ja projektien laadulla ja kansainvälisen tason merkittävyydellä on suurin arvo ja tärkeys apurahahakemuksia harkittaessa. Tarkoituksena onkin nimenomaan kehittää hankkeita, joilla pyritään lisäämään suomalaisen taiteen ja taiteilijoiden näkyvyyttä maailmalla ja kansainvälisissä kulttuuripiireissä.

Yksi säätiön toiminnan päätehtävistä on kansainvälisten taideasiantuntijoiden vierailujen järjestäminen suomalaiselle kulttuuriyleisölle. Vierailijoiden kirjoon sisältyy kuraattoreita, tutkijoita, ja taidealan tuottajia. Etenkin suomalaisten taiteiljoiden tai suomalaisen taiteen parissa työskenteleviä taidealan ammatilaisia kannustetaan ottamaan yhteyttä säätiöön. Tarkoituksena on järjestää tapahtumia ja vierailuja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia niin kansainvälisellä kuin paikallisellakin tasolla.

Säätiö kustantaa myös painettuja julkaisuja kolmessa eri kategoriassa. Framed Conversations on sarja julkaisuja, joka painottuu nykytaiteessa ilmenevien trendien ja menetelmien ympärille. Sen lisäksi säätiö kustantaa saatemateriaalia töille ja projekteille, jotka edustavat Suomea joka toinen vuosi järjestettävässä Venetsian taidebiennaalissa. Venetsian taidebiennaali onkin säätiön suurin ja tärkein hanke. Säätiön tehtävänä on tilata ja tuottaa Suomen näyttely kyseiseen taidealalla korkeasti arvostettuun biennaaliin. Säätiö myös toimittaa ja kustantaa Venetsian taidebiennaaliin liittyvää tutkimusmateriaalia sekä raportteja.

Säätiöllä on Suomessa merkittävä asema suomalaisen nykytaiteen tiedotuskeskuksena. Yksi säätiön tehtävistä onkin kerätä, tallentaa ja jakaa tietoa nykytaiteen alalta suomalaisen kulttuurin asiantuntijoille ja taideyleisölle. Toimintaan kuuluu suomalaisten taideammattilaisten ja heidän projekteistaan, julkaisuistaan ja hankkeistaan tiedottaminen niin suomalaiselle kuin kansainvälisellekin yleisölle. Säätiön nettisivuilta löytyy suomalaisten taidealan toimijoiden arkisto, joka kattaa alan ammattilaisia ja heidän projektejaan.