Mistä taiteen arvo muodostuu?

On monia tapoja arvottaa taidetta – käytetyistä materiaaleista työtunteihin ja taiteilijan yrittäjyyden kustannuksiin. Entä itse taiteen arvo? Entä Michelangelon, Picasson ja Monetin kaltaisten mestareiden klassiset teokset? Miten heidän töilleen voidaan laskea hinta? Tutkimme nyt tätä aihetta saadaksemme paremman käsityksen siitä, kuinka taiteen arvo muodostuu.

Taiteen arvo itsessään

Kun on kyse rahallisen arvon määrittämisestä mille tahansa taideteokselle, on kolme päätekijää: laatu, harvinaisuus ja kysyntä. Laatu viittaa tyypillisesti siihen, kuinka hyvin muotoiltu tai taitavasti toteutettu kappale on; harvinaisuus tarkastelee, kuinka ainutlaatuinen teos on; ja kysyntä tutkii, kuka haluaa tai tarvitsee kyseisen kappaleen. Nämä kolme tekijää yhdessä voivat auttaa määrittämään taideteoksen nykyisen markkina-arvon.

Taiteen subjektiivisesta arvosta puhuttaessa on tärkeää pohtia paitsi sitä, minkä arvoisena sinä (keräilijä) teosta pidät, mutta myös sitä, minkä arvoisena muut sitä saattavat pitää. Tämä voi perustua henkilökohtaiseen makuun, historiaan tai jopa tunteeseen – jokaisella on oma mielipiteensä siitä, miksi jollakin on merkitystä hänelle. Siihen voi myös vaikuttaa se, minkä he uskovat olevan arvokasta kulttuuriperinnön tai perinteen kannalta. Toisin sanoen taideteokselle asetettu subjektiivinen arvo riippuu yksilöllisestä havainnosta sekä kontekstista ja kulttuurista.

Taiteella voi olla myös sosiaalista arvoa – toisin sanoen sen kykyä vaikuttaa yhteiskuntaan. Julkiset tapahtumat kuten näyttelyt voivat auttaa edistämään yleisön arvostusta erityyppisiä taideteoksia kohtaan antamalla ihmisille pääsyn sellaisten teosten äärelle, joita he eivät ehkä ole ennen nähneet. Lisäksi museot tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia oppia lisää eri aikakausien ja kulttuurien taideteoksista turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole arvostelua ja kritiikkiä. Tämä auttaa edistämään monimuotoisuuden arvostusta, mikä lisää korvaamattoman sosiaalisen kerroksen taideteoksen kokonaisarvoon.

Jos olet kiinnostunut sijoittamisesta taideteosten ostamisen rahoittamiseksi, sinun kannattaa tutustua seuraavaan sivustoon: rahanarvolaskuri.fi

Nykypäivän taidetta hinnoitellaan myös konkreettisista näkökulmista käsin

Kun puhutaan taiteilijoista nykypäivänä, puhutaan usein yrittäjistä, jotka tekevät taiteellaan elantonsa. Tällöin on otettava huomioon aivan konkreettisia kuluja, joita taiteen tekeminen ja yrityksen pitäminen taiteilijalle aiheuttavat.

Näihin kustannuksiin kuuluvat ensinnäkin materiaalikustannukset. Jos taiteilija esimerkiksi käyttää kalliita maaleja tai korkealaatuista kangasta teoksen luomiseen, sillä on vaikutusta sen markkina-arvoon. Jotkut veistokset voivat vaatia erityisiä työkaluja tai laitteita, jotta ne voidaan luoda oikein; nämä kustannukset tulee myös ottaa huomioon myytävien taideteosten hinnoittelussa.

Toinen tärkeä tekijä määritettäessä taideteoksen markkina-arvoa on se, kuinka paljon aikaa sen luomiseen käytettiin. Ammattitaiteilijat viettävät usein lukemattomia tunteja käsitöidensä viimeistelyyn – alustavien konseptien luonnostelusta yksityiskohtien jalostukseen ja valmiin tuotteen toimittamiseen. Myytävää taideteosta hinnoiteltaessa on siis otettava huomioon se, kuinka kauan sen luominen kesti alusta loppuun. Tämän laskeminen hintaan varmistaa, että tekijä saa oikeudenmukaisen korvauksen kovasta työstään.

Lopuksi taideteosten hinnoittelussa on laskettava kaikki taiteilijan yrittäjyyteen kuuluvat kulut. Tämä voi sisältää mitä tahansa markkinointikuluista matkakuluihin ja tietenkin palkkakustannuksiin ja veroihin!

Taide voi olla vaikeaa hinnoitella

Riippuu paljolti taiteen tyypistä, millä perusteella sitä lähdetään hinnoittelemaan. Vanhemmat teokset arvotetaan eri tavalla kuin uudet ja kuuluisat taiteilijat saavat helposti teoksensa päälle ylimääräisen lisän. Loppujen lopuksi ostajat ovat kuitenkin ne, jotka määräävät taideteoksen käypä hinnan.